» Главная  » Разное  » АСАБЛІВАСЦІ ЖЫЦЦЁВАГА І ТВОРЧАГА ШЛЯХУ А.ПІСЬМЯНКОВА (Белоруссия)

УВОДЗІНЫ…………………………………………………………………2

І. ГЛАВА. АСАБЛІВАСЦІ ЖЫЦЦЁВАГА І ТВОРЧАГА ШЛЯХУ А.ПІСЬМЯНКОВА……………………………………………………………….5

ІІ. ГЛАВА. ХАРАКТАРЫСТЫКА ТВОРЧАЙ ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦІ ПІСЬМЕННІКА………………………………………………………………….10

2.1. Асноўныя тэмы і вобразы паэзіі А.Пісьмянкова…………………..10

2.2. Суадносіны сучаснага і мінулага ў часавай прасторы твораў Алеся Пісьмянкова……………………………………………………………………..15

2.3. Тэма Радзімы ў лірыцы А.Пісьмянкова…………………………...22

ЗАКЛЮЧЭННЕ…………………………………………………………..24

СПІС ЛІТАРАТУРЫ……………………………………………………26

Маладая беларуская паэзія 80-90-х гадаў - з'ява шматаблічная, яна складаецца з цікавых творчых індывідуальнасцяў, увабрала ў сябе багаты мастацкі спектр вобразаў, тэм пачуццяў і думак.

Сучасная беларуская паэзія складаецца з вялікай колькасці творчых індывідуальнасцяў. Не выключэнне і імя Алеся Пісьмянкова ў паэзіі гэтага часу.

Калі чалавека не стае, найперш падчас ягонага імгненнага адыходу, інакш пачынаеш успрымаць шмат якія ягоныя ранейшыя выказванні, абавязкова шукаючы ў іх нейкі патаемны сэнс, што на адлегласці ўспрымаецца ўжо як змрочнае прадчуванне. У дачыненні да пісьменніка, прынамсі, зрабіць гэта прасцей, бо ўсё тое, што гняло яго, не давала спакою, выклікала трывожныя думкі, як правіла, занатавана на паперы. Алесь Пісьмянкоў у гэтым выпаду таксама не з'яўляецца выключэннем. Менавіта ў гэтым заключаецца значнасць і актуальность тэмы, якой прысвечана наша курсавая работа.

Агляд літаратуразнаўчых крыніц па тэме даследавання паказаў, што жыццёваму і творчаму шляху Алеся Пісьмянкова прысвяцілі свае працы многія крытыкі і літаратуразнаўцы, сярод які варта назваць наступных аўтараў. Так, творчасці А.Пісьмянкова ўвогуле прысвечаны працы: Галубовіч П. "Рыцар паэзіі"; Гальпяровіч Н. "Паэзія дабрыні: творчасць Алеся Пісьмянкова", "Творчы партрэт Алеся Пісьмянкова"; Коршуков Е. "Сердце поэта: прочитывая книгу поэзии Алеся Письменкова". Асобныя тэмы ў творчасці А.Пісьмянкова раскрываюцца ў працах: "Паэзія А.Пісьмянкова ў колерах і пахах" Бельскі А.І.; "Праз уласнае сэрца: Тэма Радзімы ў творчасці Алеся Пісьмянкова" Марціновіч А.

Калі звяртацца да выказванняў літаратараў і пісьменнікаў пра асобу і творчасць Алеся Пісьмянкова, то тут варта згадаць наступныя:

Вельмі праўдзіва і кранальна малюе партрэт свайго сябры Уладзімір Ягодвік, звяртаючыся да яго з такімі словамі: "Ты ўмеў жартаваць. Ты любіў жартаваць. Ты заўсёды імкнуўся і блізкага сябра, і калегу па рабоце акрыліць радасцю. Не імкнуўся, а проста ў цябе так атрымлівалася, бо інакш ты жыць не ўмеў. Вядома, ты меў права назваць сваё выбранае: "Я не памру, пакуль люблю" [9; С.200].

1. Вішнеўскі Алесь. Шуміць лес, цвіце сад. // Бел. думка. - 2007. - №2. - С. 127 - 133.

2. Галубовіч П. Рыцар паэзіі // Полымя. - 2005. - №4. - С. 211 - 216.

3. Гальпяровіч Навум. Паэзія дабрыні:творчасць Алеся Пісьмянкова //Пачатковая школа. - 2005. - № 4. - С. 48-49.

4. Гальпяровіч Н. Элексір бессмяротнасці: Творчы партрэт Алеся Пісьмянкова // Настаўніцкая газета. - 2002. - 17 студзеня. - С. 4.

5. Заяц Н. "Нам адпушчана так небагата..." // Роднае слова. - 2007. - №2. - С. 3-5.

6. Зэкаў А. 3 гады пра сёе-тое і ўсяго //ЛіМ. - 2006. - 21 красавіка. - №16. - С. 14.

7. Зэкаў А. Такі ён быў - Алесь // Полымя. - 2006. - №10. - С. 207 - 212.

8. Ківатыцкі У. Шчымлівы боль расстання // Полымя. - 2006. - №12. - С. 62 - 63.

9. Коршуков Е. Сердце поэта: прочитывая книгу поэзии Алеся Письменкова "Думаць вершы" //Нёман. - 2005. - № 7. - С. 198 - 200.

10. Марціновіч А. Праз уласнае сэрца: Тэма Радзімы ў творчасці Алеся Пісьмянкова //Роднае слова. - 2005. - №2. - С.3-5.

11. Марціновіч А. Белы бусел над Бесяддзю. Творчы партрэт Алеся Пісьмянкова // Полымя. - 2004. - №10. - С. 180-190.

12. Мушынская Т. "Я не памру, пакуль люблю...". Творчы партрэт Алеся Пісьмянкова // Культура. - 2004. - 1-7 мая. - С.23.

13. Паэзія А.Пісьмянкова ў колерах і пахах. Бельскі А.І. // Галасы і вобразы: літаратурна-крытычны артыкул, А.І. Бельскі. - С. 144 - 157.

14. Патапенка В. "Дзівакамі былі геніі...". Алесь Пісьмянкоў //ЛіМ. - 2007. - 2 сакавіка. - №9. - С. 14.

15. Патапенка В. На зямлі радзімічаў // Полымя. - 2007. - №2. - С. 198 - 202.

16. Пісьмянкоў А. Белы камень. Вершы. - 1983. - ЛіМ. - 1984. - 23 сакавіка. - С. 6-7.

17. Пісьмянкоў А. Вершы //ЛіМ. - 2003. - 27 чэрвеня. - С.8.

18. Саковіч П. Ён не памрэ, пакуль яго любім //ЛіМ. - 2007. - 4 мая. - №18. - С.14.

19. Цімошык Л. Алесь Пісьмянкоў: "Баюся прозы як агню" // Звязда. - 1997. - 10 кастрычніка. - С. 4.

20. Яскевіч А. "Трэба капаць крыніцу...". Пра паэзію Алеся Пісьмянкова //Роднае слова. - 2000. - №4. - С. 13-17.

Примечаний нет.

«Большой Террор», его значение и последствия в истории нашей страны ( Реферат, 22 стр. )
"ГИНДЕНБУРГ" ( Реферат, 7 стр. )
"Золотой век" мюзикла (30-ые - 40-ые годы 20-го века) ( Курсовая работа, 43 стр. )
"ОТКАТЫ В РОССИИ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОТКАТОВ" ( Контрольная работа, 9 стр. )
"Разработка технического проекта учебно-производственной лаборатории" ( Дипломная работа, 74 стр. )
"Русская идея" в современной России ( Реферат, 18 стр. )
"Титаник": миф и реальность ( Реферат, 9 стр. )
"Формирование гражданственности, патриотизма как фактора укрепления российской государственности" ( Дипломная работа, 62 стр. )
"Цветные революции" на постсоветском пространстве - инструмент реализации геополитических интересов Запада ( Дипломная работа, 90 стр. )
"Эстетика моды" ( Курсовая работа, 32 стр. )
1. Орган по сертификации продукции (услуг). Понятие обязанности основных функций. Требования при аккредитации(к органу, персоналу, фонду). ( Контрольная работа, 18 стр. )
6) Характерные особенности современного мифотворчества. ( Контрольная работа, 11 стр. )
Cравнение мультипликаторов в России и США ( Курсовая работа, 40 стр. )
Perpetuum mobile ( Реферат, 26 стр. )
Product Placement в современном российском кинематографе ( Курсовая работа, 25 стр. )
Абразивное изнашивание ( Контрольная работа, 10 стр. )
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ КОРАБЛЕЙ ( Реферат, 6 стр. )
Аварии на химически опасных объектах, отравляющие вещества их классификации и представители ( Контрольная работа, 10 стр. )
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКОМ И ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ ОАО "ОНОС" ( Курсовая работа, 39 стр. )
Авария на химкомбинате "Маяк". Есть ли будущее у комбината? ( Реферат, 23 стр. )
Авиационные силовые установки ( Контрольная работа, 3 стр. )
Автомагнитолы ( Реферат, 25 стр. )
Автоматизация стенда НКА 99-22 ( Дипломная работа, 114 стр. )
Автоматизированное устройство загрузки - выгрузки кремниевых пластин в реактор установки термокомпрессионного окисления «Термоком-V» ( Дипломная работа, 98 стр. )
Автономия в Испании ( Реферат, 14 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤